Share

In deze tijd blijft niemand gespaard van kritiek. Ook de ambtenaar niet. Het leek mij zinvol om indachtig te blijven dat de mensen die een deel van hun leven in het teken stellen van het algemeen belang, daar ook lof voor verdienen. Ik denk dan in het bijzonder aan de mensen in het onderwijs (en alles wat daar mee te maken heeft) die, als ze hun job echt ter harte nemen – en zo zijn er echt wel veel te vinden – vanop de eerste rij meewerken aan de toekomst van ons allemaal op één van de meest ingrijpende manieren. Het lijkt mij echt niet zo eenvoudig. Daarnaast lijkt leerkrachten en betrokkenen in het verweer duwen op een ongemakkelijke toon – zie “Beste school, sorry dat wij werken” – mij niet bevorderlijk om de focus te houden op wat echt telt: de kinderen doen groeien.[01]Waarmee ik niet wil zeggen dat ik geen begrip heb voor de boodschap achter de open brief. De nood om gehoord te worden, om te voelen dat er rekening wordt gehouden met mensen die keihard hun best doen om voor zichzelf en hun kinderen er iets goed van te maken. Maar ook de manier waarop we aandacht vragen voor onze bezorgdheden toont die kinderen hoe we verwachten dat ze in het leven staan.

De titel van dit stukje heeft ook een tweede manier om ingevuld te worden: een oproep om blijvend bewust te zijn van de verwachtingen die de rol van ambtenaar met zich meebrengt. De Engelse term voor ambtenaar, “civil servant”, kan volgens mij helpen om de focus telkens terug te brengen naar waar die volgens mij permanent moet liggen: het dienen van het volk. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ik de ambtenaar zie als een voetmat die dubbelgeplooid moet liggen om mij (het volk) op mijn wenken te bedienen. Dat betekent voor mij wel dat iemand die deze lovenswaardige taak wil opnemen zich dan ook engageert om het de burgers van dit land zo makkelijk mogelijk te maken om iets gedaan te krijgen, rekening houdend met alle belangen die in het spel zijn.[02]U verstaat hieruit goed dat ik uiteraard besef dat ik of wie dan ook niet zomaar zijn zin kan krijgen, er zijn altijd andere belangen die meespelen.

Ik voel dat ik het als moeilijk ervaar om niet betuttelend of moraliserend over dit onderwerp te schrijven. Ik heb ook niet de bedoeling om mensen te dwingen iets te doen wat ze niet willen, maar tegelijk hoop ik dat mensen die job enkel op zullen nemen als ze ook echt die zware opdracht wil vervullen, zeker de mensen die rechtstreeks in contact staan met de burger.

Dit stukje is geschreven naar aanleiding van volgend artikel: “Provincie zet met advertentie aan tot procederen tegen gemeente”. Daar wordt verwezen naar de beleidslijn van Vlaanderen om meer vertrouwen te geven aan de gemeente. In het kader van een eigen bouwvergunning heb ik uit eerste hand duidelijk kunnen vaststellen dat vertrouwen niet noodzakelijk alles is.

Ik heb aan de procedure een zwaar gevoel van machteloosheid overgehouden door de onduidelijkheid, schijnbare willekeur en starheid zonder reden of verklaring. Ik ben mij terdege bewust van beroepsmogelijkheden, maar wil tegelijk vooruit, eerder dan tijd te verspillen aan procedures. Ik ben er zeker van dat redelijkheid en een focus op alle belangen die in het spel waren voor een aangenamere en meer aanvaarbare uitkomst hadden kunnen zorgen.

Ik wil positief afsluiten en mijn dankbaarheid uiten naar de mensen die het goed menen en hun best doen.[03]En ja, ik besef dat dat wil zeggen dat dit breder is dan “wat wordt beschouwd als goed doen” of nog “goede” resultaten boeken. Ik ben ook heel dankbaar dat ik die goeie bedoelingen en hun gevolgen zo vaak kan vaststellen en ervaren als ik mij daar voor open stel.

Footnotes

Footnotes
01 Waarmee ik niet wil zeggen dat ik geen begrip heb voor de boodschap achter de open brief. De nood om gehoord te worden, om te voelen dat er rekening wordt gehouden met mensen die keihard hun best doen om voor zichzelf en hun kinderen er iets goed van te maken. Maar ook de manier waarop we aandacht vragen voor onze bezorgdheden toont die kinderen hoe we verwachten dat ze in het leven staan.
02 U verstaat hieruit goed dat ik uiteraard besef dat ik of wie dan ook niet zomaar zijn zin kan krijgen, er zijn altijd andere belangen die meespelen.
03 En ja, ik besef dat dat wil zeggen dat dit breder is dan “wat wordt beschouwd als goed doen” of nog “goede” resultaten boeken.
Share